Welkom...

Op de website van R. van de Werken, kwekerij en dienstverlening.

Op onze kwekerij telen we in de zomerperiode zonnebloemen en pluischrysanten in de openlucht. Deze bloemen worden via de Nederlandse bloemenveilingen, voornamelijk Plantion, verkocht aan exporteurs, groothandelaren, bloemisten, etc.

Vanwege het seizoensmatige karakter van onze teelten vinden in de winterperiode geen teeltactiviteiten plaats en voeren we diverse dienstverlenende werkzaamheden uit.

Omdat we in bezit zijn van diverse landbouwwerktuigen hebben we tevens de mogelijkheid om agrarische loonwerkzaamheden uit te voeren.

Via deze website hopen we u een kijkje te geven in onze activiteiten en wie we zijn.