Kwekerij

Onze kwekerij bestaat uit een bedrijfshal met daar omheen 3 hectare land. Om voldoende bloemen te kunnen produceren huren we indien nodig percelen bij. Tevens onderhouden we de 7 hectaren land van pa middels het telen van verschillende akkerbouwgewassen. Dit land is verder van de kwekerij gelegen waardoor het praktisch onmogelijk is dit te gebruiken voor de bloementeelten.

Op de kwekerij telen we zonnebloemen en pluischrysanten welke gedurende de zomerperiode buiten, in de open lucht, geteeld worden.
Meer informatie over het telen van:
Zonnebloemen / Chrysanten