Chrysanten

Met deze teelt zijn we in 2013 begonnen. Deze bloemen worden als stek gekocht en in april / mei geplant in biologisch afbreekbaar plastic in de open grond. Middels dit plastic kunnen we onkruidgroei voorkomen, waardoor we geen gebruik hoeven te maken van chemische onkruidmiddelen.

Om tot een mono-bloem te komen, worden de bloemen geplozen. Hierbij worden alle zijtakjes van iedere tak handmatig verwijdert. Oogst vind plaats vanaf eind augustus tot en met oktober.

Overige teelten
Het overige land wat in gebruik is betelen we met akkerbouwgewassen als tarwe, mais, graszaad, etc. Zodoende proberen we deze percelen in goede conditie te houden.